Ενέργεια - Φ/Τ

Συντηρήστε την αξία των κτιρίων σας!

Μας εμπιστεύονται

Πώς θα διαχειριστείτε κτιριακές εγκαταστάσεις
και υποδομές με το AIMMS;

Δημιουργία αρχείου εξοπλισμών- κτιριακών εγκαταστάσεων

Προγραμματισμός διορθωτικών και προληπτικών εργασιών

Ανάθεση σε τεχνικούς – συνεργείο συντήρησης

Εκτέλεση εργασιών & καταγραφή ιστορικού

Αναφορές απόδοσης

Χαρακτηριστικά του AIMMS

Δημιουργία αρχείου εγκαταστάσεων - εξοπλισμών

Δενδροειδής αποτύπωση υποδομών

Γεωγραφικός προσδιορισμός θέσης κτιρίων

Τεχνικά χαρακτηριστικά, στοιχεία κόστους

Επισύναψη σχεδίων, πιστοποιήσεων και εγγυήσεων

Οργάνωση της προληπτικής

Σχεδιασμός και προγραμματισμός της τακτικής προληπτικής – συμβολαίων

Ενημέρωση εκκρεμών προληπτικών ανά εξοπλισμό

Ενημέρωση απαραίτητων υλικών - ανταλλακτικών ανά εξοπλισμό

Τήρηση καταλόγου εγκεκριμένων εργολάβων και προμηθευτών ανταλλακτικών

Παρακολούθηση της ροής των εντολών εργασίας

Δήλωση βλαβών από τους πελάτες μέσω portal ή call center

Παρακολούθηση της εξέλιξης των εργασιών σε πραγματικό χρόνο

Αυτόματη ενημέρωση και ανάθεση εργασιών σε τεχνικούς και συνεργεία

Παρακολούθηση χρόνων απόκρισης και τήρησης των SLA

Κοστολόγηση εργασιών

Αυτόματη αποστολή report στον πελάτη

Άμεση κοστολόγηση εργασίας & ανταλλακτικών

Ανάλυση κόστους ανά εγκατάσταση πελάτη

Τήρηση ιστορικού εργασιών

AIMMS KPIs

Ταχύτητα Απόκρισης Ανά Μήνα

Συχνότητα Εργασιών Ανά Κωδικό Βλάβης

Με το AIMMS κερδίζετε

Πλήρη έλεγχο των συμβολαίων συντήρησης και τήρησης των SLA

Διαφάνεια και σχέσεις εμπιστοσύνης με τους πελάτες

Μείωση της γραφειοκρατίας κατά 50%

Αξιόπιστη μέτρηση του κόστους (ώρες εργασίες – ανταλλακτικά)

Είπαν για το AIMMS

Ολοκληρωμένη υποστήριξη στην εφαρμογή του AIMMS

Ζητήστε δωρεάν demo

Βάλτε το AIMMS στην εργαλειοθήκη σας.