Έρευνα και Ανάπτυξη

H ATLANTIS Engineering επενδύει σταθερά δεκαπέντε χρόνια, στην έρευνα με στόχο την αξιοποίηση των νέων τεχνολογικών δυνατοτήτων και την ανάπτυξη προϊόντων.

ai r&d manufacturing

Technologies

Predictive Maintenance Platform and Services

Key enablers: AI/ML algorithms, Big Data handling, Cloud Computing

Predictive-Maintenance-Platform-and-Services

Decision Support System

Key enablers: Rule-based engine, Machine Learning, Risk Assessments, Cost Assessments, Notifications

Failure-Mode,-Effects-ans-Criticality-Analysis

Failure Mode, Effects and Criticality Analysis

Key enablers:  AI/ML algorithms, Big Data handling, Cloud Computing

Zero-Defect-Manufacturing

Zero Defect Manufacturing

Click on the project’s logo for more information.

Predictive Maintenance

Click on the project’s logo for more information.

Circular and Sustainable Economy

Click on the project’s logo for more information.

Education and Training

Click on the project’s logo for more information.

Φορείς

Επικοινωνήστε μαζί μας

Μετάβαση στο περιεχόμενο