Τα άρθρα της Atlantis Engineering

Άρθρα

Κωδικοποίηση εξοπλισμού

Η ανάγκη διαχείρισης μεγάλου όγκου οντοτήτων είναι συνυφασμένη με την προσπάθεια του ανθρώπου να ταξινομεί και να κωδικοποιεί τα στοιχεία κάθε οντότητας. Η μεγάλη συνεισφορά

Διαβάστε περισσότερα »
Άρθρα

Οι Στρατηγικές της Συντήρησης με Κέντρο την Αξιοπιστία

Γιαννης Μανόπουλος, Ιούνιος 2020 Εισαγωγικά Πολλές επιχειρήσεις, που εκμεταλλεύονται κινητό ή σταθερό εξοπλισμό, βρίσκονται συχνά αγκυλωμένες σε ξεπερασμένες πολιτικές συντήρησης και διστάζουν να επιχειρήσουν την

Διαβάστε περισσότερα »
Άρθρα

Η Συντήρηση: μια Επιχείρηση μέσα στην Επιχείρηση (Μέρος 2/3)

Τι είναι βλάβη και τι αστοχία; Η αστοχία αναφέρεται σε κάθε περιστατικό, όπου κάποιο στοιχείο  του εξοπλισμού αδυνατεί να εκτελέσει τη λειτουργία για την οποία

Διαβάστε περισσότερα »
Άρθρα

Η Συντήρηση: μια Επιχείρηση μέσα στην Επιχείρηση (Μέρος 1/3)

Εισαγωγικά Είναι γνωστό ότι κάθε επιχείρηση, για να φέρει σε πέρας το έργο της, μαζί με τους άλλους παραγωγικούς συντελεστές, ενεργοποιεί και εκμεταλλεύεται τον εξοπλισμό

Διαβάστε περισσότερα »
Άρθρα

Σπάταλη ή Λιτή Παραγωγή? Total Productive Maintenance (TPM)

Έχουμε αναπτύξει  σε προηγούμενα άρθρα, την έννοια της  Λιτής Παραγωγής, δηλαδή τη διεργασία μείωσης των ‘8 απωλειών’  στην παραγωγική διαδικασία, τα διαθέσιμα εργαλεία  και την

Διαβάστε περισσότερα »
Μετάβαση στο περιεχόμενο