ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΑΠΟΡΡΗΤΟΥ ATLANTIS ENGINEERING

 

ΕΙΣΑΓΩΓΗ

 

Η προστασία των προσωπικών σας δεδομένων είναι πολύ σημαντική για εμάς. Η ATLANTIS ENGINEERING αναγνωρίζει ότι σας ενδιαφέρει ο τρόπος με τον οποίο μοιραζόμαστε και επεξεργαζόμαστε πληροφορίες που σας αφορούν και γι’ αυτό λαμβάνουμε κατάλληλα μέτρα για να διαφυλάξουμε τα προσωπικά σας δεδομένα που βρίσκονται υπό τον έλεγχο μας. Αυτή η Πολιτική Απορρήτου καθορίζει τα βήματα που ακολουθούμε για να διασφαλίζουμε ότι οι πληροφορίες που μας παρέχονται θα παραμένουν ασφαλείς και εμπιστευτικές και θα χρησιμοποιούνται μόνο για τους σκοπούς για τους οποίους συλλέχθηκαν.

 

Η Πολιτική ισχύει για τις ακόλουθες κατηγορίες φυσικών προσώπων (υποκείμενα των δεδομένων) που αλληλοεπιδρούν με την ATLANTIS ENGINEERING:

 

·        Χρήστες των προϊόντων μας: φυσικά πρόσωπα που είναι εργαζόμενοι των πελατών μας και χρησιμοποιούν κάποιο από τα προϊόντα μας. Περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τα προϊόντα μας βρίσκονται στον παρακάτω σύνδεσμο: https://atlantisengineering.com/products/

·        Προμηθευτές/ συνεργάτες: όσοι εξ αυτών είναι φυσικά πρόσωπα ή ατομικές επιχειρήσεις.

·        Συμμετέχοντες στα ερευνητικά έργα τα οποία υλοποιούμε.

 

Σημείωση: για τους εργαζόμενους στην ATLANTIS ENGINEERING εφαρμόζεται χωριστή Πολιτική Απορρήτου.

 

Όταν συγκεντρώνουμε πληροφορίες για σας μπορεί να το κάνουμε για δικό μας λογαριασμό (οπότε είμαστε Υπεύθυνοι Επεξεργασίας των δεδομένων σας), ή για λογαριασμό κάποιου από τους πελάτες μας ο οποίος έχει προμηθευθεί και χρησιμοποιεί κάποιο από τα προϊόντα μας (οπότε είμαστε εκτελούντες την επεξεργασία των δεδομένων σας).

 

ΤΥΠΟΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ ΠΟΥ ΣΥΛΛΕΓΟΥΜΕ

 

Συγκεντρώνουμε όσο λιγότερες πληροφορίες γίνεται ώστε να διατηρούμε ένα ικανοποιητικό επίπεδο συνεργασίας μαζί σας. Αυτές οι πληροφορίες:

 

·        σε ότι αφορά τους χρήστες των προϊόντων μας, περιλαμβάνουν όνομα, επώνυμο, θέση εργασίας, όνομα εταιρείας, διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου, αριθμό κινητού τηλεφώνου, πληροφορίες σχετικά με τον φυλλομετρητή και τη συσκευή που χρησιμοποιείτε για πρόσβαση στα προϊόντα μας (όπως η διεύθυνση IP) και πληροφορίες λογαριασμού χρήστη,

·        σε ότι αφορά τους προμηθευτές και συνεργάτες μας, περιλαμβάνουν ονοματεπώνυμο/ επωνυμία, διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου, ταχυδρομική διεύθυνση εργασίας, αριθμό σταθερού και κινητού τηλεφώνου, ΑΦΜ, ΔΟΥ, επάγγελμα.

·        σε ότι αφορά τους συμμετέχοντες στα ερευνητικά έργα, οι πληροφορίες ποικίλουν ανάλογα με τις επί μέρους απαιτήσεις των έργων που υλοποιούμε όπως αυτές αποτυπώνονται στις αντίστοιχες συμβάσεις με τους φορείς χρηματοδότησης (π.χ. Ευρωπαϊκή Ένωση). Ενδεικτικά


αναφέρονται: στοιχεία επικοινωνίας, επαγγελματικές πληροφορίες, γνώμες και πεποιθήσεις, φωτογραφίες και βίντεο.

 

Τα προσωπικά σας δεδομένα ενδέχεται να μας δοθούν είτε απευθείας από εσάς, είτε από τον εργοδότη σας (σε περίπτωση που κάνετε χρήση των προϊόντων μας στο πλαίσιο των εργασιακών σας καθηκόντων). Τέλος, στο πλαίσιο των ερευνητικών έργων είναι δυνατόν να αναζητήσουμε πληροφορίες για φυσικά πρόσωπα από διάφορές πηγές, όπως:

 

·        οι εταίροι των έργων.

·        τα δίκτυα και οι επαφές μας.

·        δημόσιες και ανοιχτές πηγές δεδομένων, όπως δημόσια μητρώα, άρθρα ειδήσεων και αναζητήσεις στο Διαδίκτυο.

·        ιστότοποι κοινωνικής και επαγγελματικής δικτύωσης (π.χ. LinkedIn).

 

Σε περίπτωση κατά την οποία υποβάλλετε προσωπικά δεδομένα που αφορούν κάποιον άλλο (π.χ. για λογαριασμό άλλων προσώπων από την εταιρεία σας), βεβαιώνετε ότι έχετε λάβει πλήρη εξουσιοδότηση να παρέχετε αυτή την πληροφορία σε εμάς και ότι μας επιτρέπετε να τη χρησιμοποιήσουμε σύμφωνα με την παρούσα Πολιτική Απορρήτου.

 

ΓΙΑΤΙ ΧΡΕΙΑΖΟΜΑΣΤΕ ΤΙΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΠΟΥ ΣΥΛΛΕΓΟΥΜΕ

 

Χρησιμοποιούμε τις πληροφορίες που συλλέγουμε για να:

 

·        εκδίδουμε και να αρχειοθετούμε φορολογικά παραστατικά σε σχέση με τις μεταξύ μας συναλλαγές,

·        συμμορφωνόμαστε με εφαρμοστέους νόμους και κανονισμούς όπως η φορολογική νομοθεσία

·        πραγματοποιούμε πληρωμές για υπηρεσίες ή προϊόντα που έχουμε προμηθευθεί,

·        επικοινωνούμε και να συνεργαζόμαστε μαζί σας για τους σκοπούς της επαγγελματικής μας σχέσης.

·        σας παρέχουμε τεχνική υποστήριξη σε ότι αφορά τη χρήση των προϊόντων μας,

·        λαμβάνουμε τα σχόλια σας για τα προβλήματα που ενδέχεται να αντιμετωπίσετε κατά τη συνεργασία μας,

·        εξασφαλίζουμε την ορθή και ασφαλή λειτουργία των προϊόντων μας μέσω της διαχείρισης της πρόσβασης και χρήσης των προϊόντων μας, της ανάλυσης δεδομένων, της ασφαλούς αναγνώρισης σας όταν συνδέεστε με κάποιο προϊόν μας, κ.α.,

·        σας στέλνουμε newsletter και άλλο προωθητικό υλικό σχετικά με νέες δραστηριότητες και υπηρεσίες που μπορεί να σας ενδιαφέρουν,

·        επιτύχουμε την ομαλή υλοποίηση των ερευνητικών έργων στα οποία συμμετέχουμε σύμφωνα με τις συμβατικές απαιτήσεις αυτών.

 

Η Εταιρεία μας εγγυάται ότι δεν θα γίνει χρήση των προαναφερθέντων πληροφοριών για άλλους σκοπούς πέρα από αυτούς που αναφέρονται στην παρούσα πολιτική, χωρίς την εκ των προτέρων ενημέρωση και έγκρισή σας, όπου απαιτείται.


Η ΣΥΓΚΑΤΑΘΕΣΗ ΣΑΣ

 

Ζητούμε πάντοτε τη συγκατάθεση σας όταν πρόκειται να χρησιμοποιήσουμε τα προσωπικά σας δεδομένα για σκοπούς πέρα από αυτούς που έχουν να κάνουν με την καθαυτό παροχή των προϊόντων και υπηρεσιών μας, όπως π.χ. για την αποστολή ενημερωτικών emails και newsletters.

 

Πρέπει να γνωρίζετε ότι μπορείτε ανά πάσα στιγμή να άρετε τη συγκατάθεσή σας σχετικά με την αποστολή emails και newsletters από εμάς επικοινωνώντας μαζί μας τηλεφωνικά (+30 210 6107374) ή με email ([email protected]) ή κάνοντας «κλικ» στον αντίστοιχο σύνδεσμο που περιλαμβάνεται σε αυτές τις επικοινωνίες.

 

ΝΟΜΙΚΗ ΒΑΣΗ ΤΗΣ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ

 

Η νομική μας βάση για τη συγκέντρωση και χρήση των προσωπικών δεδομένων που περιγράφονται ανωτέρω εξαρτάται από τη φύση αυτών και το πλαίσιο στο οποίο τα συλλέγουμε. Γενικά, όταν συγκεντρώνουμε, χρησιμοποιούμε, επεξεργαζόμαστε ή γνωστοποιούμε τα προσωπικά σας δεδομένα, στηριζόμαστε σε μία ή σε περισσότερες από τις παρακάτω νομικές βάσεις:

 

·        Εκτέλεση μία σύμβασης (συμπεριλαμβανομένων των συμφωνιών μας με τους πελάτες μας) – Όπου χρειαζόμαστε τα προσωπικά δεδομένα για να εκπληρώσουμε τις υποχρεώσεις μας οι οποίες απορρέουν από μία συμφωνία με πελάτη.

·        Συναίνεση – Όπου έχουμε λάβει τη συγκατάθεση σας για την επεξεργασία των προσωπικών σας δεδομένων (π.χ. για την αποστολή ενημερωτικών emails και newsletters).

·        Έννομα συμφέροντα – Όπου η επεξεργασία απαιτείται για τους σκοπούς των εμπορικών μας έννομων συμφερόντων. Για παράδειγμα, για να διασφαλίσουμε την ασφάλεια των προϊόντων μας ή στην προσπάθεια μας να εμποδίσουμε μη εξουσιοδοτημένες ή κακόβουλες δραστηριότητες.

·        Συμμόρφωση με έννομη υποχρέωση – Όταν κάποια νομική ή κανονιστική απαίτηση (π.χ. φορολογική νομοθεσία) μας υποχρεώνει να συγκεντρώνουμε, να χρησιμοποιούμε, να επεξεργαζόμαστε ή να γνωστοποιούμε τα προσωπικά σας δεδομένα

 

ΜΕΤΑΒΙΒΑΣΗ ΤΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ ΣΑΣ

 

Δεν θα δώσουμε ποτέ τις πληροφορίες σας σε τρίτους παρά μόνο εάν:

 

·        είναι αναγκαίο για να σας παρέχουμε κάποια υπηρεσία που μας έχετε ζητήσει (π.χ. να σας στείλουμε έγγραφα με μία εταιρεία courier),

·        απαιτείται από κάποια κρίσιμη εσωτερική μας διεργασία (π.χ. μηχανογραφική υποστήριξη, λογιστικές και φοροτεχνικές υπηρεσίες),

·        επιβάλλεται από το Νόμο.

 

Συγκεκριμένα, η Εταιρεία μας κοινοποιεί τα προσωπικά σας δεδομένα στις ακόλουθες κατηγορίες αποδεκτών:


·        Κρατικές αρχές και φορείς επιβολής του νόμου, όταν αυτό είναι απαραίτητο για την εκπλήρωση νομοθετικά ή διοικητικά προβλεπόμενης υποχρέωσης ή τη διενέργεια ενός ελέγχου (π.χ. ΑΑΔΕ) και σύμφωνα με τις σχετικές νόμιμες διαδικασίες.

·        Συνεργάτες (πάροχος υπηρεσιών υπολογιστικού νέφους, MailChimp, τράπεζες, εξωτερικός λογιστής, εταιρείες courier κτλ.).

·        Φορείς χρηματοδότησης των Ερευνητικών Έργων τα οποία υλοποιούμε όπως η Ευρωπαϊκή Επιτροπή.

 

Όταν οι πληροφορίες μεταβιβάζονται στους ανωτέρω συνεργάτες, φροντίζουμε να ελαχιστοποιούμε τις παρεχόμενες πληροφορίες στην έκταση που είναι αναγκαία για την επίτευξη του συγκεκριμένου σκοπού. Εκτός αν άλλως απαγορεύεται από κάποια νομική διαδικασία, οι συνεργάτες μας υποχρεούνται και δεσμεύονται συμβατικά απέναντι μας να προστατεύουν τα προσωπικά σας δεδομένα σύμφωνα με την πολιτική μας και να συμμορφώνονται με τους ισχύοντες νόμους και κανονισμούς περί απορρήτου και προσωπικών δεδομένων.

 

Η ΑTLANTIS ENGINEERING διατηρεί ένα αντίγραφο της λίστας επαφών της στην πλατφόρμα MailChimp (http://mailchimp.com), που χρησιμοποιείται για την αποστολή μαζικών ενημερωτικών emails. Τα προσωπικά δεδομένα που περιέχονται στη λίστα επαφών διαχειρίζονται και προστατεύονται σύμφωνα με την Πολιτική Απορρήτου της πλατφόρμας MailChimp.

 

ΔΙΑΤΗΡΗΣΗ & ΔΙΑΓΡΑΦΗ ΤΩΝ ΠΡΟΣΩΠΙΚΩΝ ΣΑΣ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ

 

Τηρούμε τα Προσωπικά σας Δεδομένα για όσο διάστημα απαιτείται για την επίτευξη των σκοπών της παρούσας Πολιτικής Απορρήτου εκτός αν το σχετικό νομικό και κανονιστικό πλαίσιο προσδιορίζει ένα μεγαλύτερο διάστημα τήρησης. Τα κριτήρια που εφαρμόζονται για τον καθορισμό του διαστήματος τήρησης περιλαμβάνουν:

 

·        Το χρονικό διάστημα που έχουμε επαγγελματική σχέση μαζί σας ή με τον εργοδότη σας.

·        Σχετικές νομικές απαιτήσεις και συμβατικές δεσμεύσεις (π.χ. οι φορολογικοί νόμοι απαιτούν να τηρούμε αρχεία των μεταξύ μας συναλλαγών για ορισμένη χρονική περίοδο, έργα που χρηματοδοτούνται από την ΕΕ καθορίζουν συγκεκριμένους χρόνους τήρησης αρχείων που ενδέχεται να περιλαμβάνουν και προσωπικά δεδομένα, οι συμφωνίες με πελάτες μας υποχρεώνουν να τηρούμε προσωπικά δεδομένα του προσωπικού τους που χρησιμοποιεί κάποιο προϊόν μας για όσο διαρκεί η επαγγελματική μας σχέση με τον αντίστοιχο πελάτη),

·        Προστασία της Εταιρείας μας από πιθανές νομικές επιπλοκές για θέματα όπως: επίλυση διαφορών, αντιμετώπιση παραπόνων, πρόληψη απάτης και άλλων παράνομων δραστηριοτήτων.

 

Μετά το τέλος της περιόδου διατήρησης, τα προσωπικά σας δεδομένα καταστρέφονται, διαγράφονται ή ανωνυμοποιούνται.

 

ΑΣΦΑΛΕΙΑ

 

Εφαρμόζουμε τεχνολογίες προστασίας, πολιτικές ασφάλειας και άλλα μέτρα για την προστασία των δεδομένων τα οποία βρίσκονται υπό τον έλεγχό μας από τυχόν μη εξουσιοδοτημένη πρόσβαση, ακατάλληλη χρήση, αλλοίωση, παράνομη ή τυχαία καταστροφή και απώλεια. Επίσης, προστατεύουμε τις


πληροφορίες σας απαιτώντας όλοι οι υπάλληλοί μας καθώς και τρίτοι που έχουν πρόσβαση ή επεξεργάζονται τα δεδομένα σας να δεσμεύονται με σύμβαση για τον σεβασμό της εμπιστευτικότητας τους.

 

Σε περίπτωση διαρροής, θα σας ενημερώσουμε με τον νομικά προβλεπόμενο τρόπο μέσω μηνύματος ηλεκτρονικού ταχυδρομείου ή παρέχοντας ειδοποίηση στον ιστότοπο μας, κατά περίπτωση.

 

Παρόλο που λαμβάνουμε εύλογα μέτρα για την προστασία των προσωπικών δεδομένων, πρέπει να γνωρίζετε ότι καμία μέθοδος μετάδοσης μέσω του Διαδικτύου ή ηλεκτρονικής αποθήκευσης δεν εγγυάται πλήρη προστασία ή είναι 100% ασφαλής, και ότι υπάρχει πάντοτε κάποιος κίνδυνος όταν μοιράζεστε τα προσωπικά σας δεδομένα διαδικτυακά. Επομένως η ATLANTIS ENGINEERING δεν μπορεί να εγγυηθεί την πλήρη ασφάλεια των προσωπικών σας δεδομένων

 

ΑΠΟΠΟΙΗΣΗ ΕΥΘΥΝΗΣ ΓΙΑ ΙΣΤΟΤΟΠΟΥΣ ΤΡΙΤΩΝ

 

Παρόλο που ο ιστότοπος μας ενδέχεται να περιέχει συνδέσμους (links) σε ιστότοπους τρίτων, δεν ευθύνεται για τις πρακτικές απορρήτου ή το περιεχόμενο αυτών των ιστoτόπων και αποποιείται ρητά οιαδήποτε ευθύνη για οποιαδήποτε απώλεια ή ζημία που ενδεχομένως προκληθεί από τη χρήση των εν λόγω συνδέσμων. Δεν παρακολουθούμε τις πρακτικές απορρήτου ή το περιεχόμενο αυτών των ιστoτόπων. Αν έχετε οποιεσδήποτε ερωτήσεις σχετικά με τις πρακτικές προστασίας προσωπικών δεδομένων ενός άλλου ιστοτόπου, πρέπει να επικοινωνήσετε με τον αρμόδιο υπεύθυνο προστασίας προσωπικών δεδομένων του ιστοτόπου αυτού.

 

Ενδέχεται επίσης να παρέχουμε δυνατότητες μέσων κοινωνικής δικτύωσης που σας επιτρέπουν να μοιράζεστε πληροφορίες στα κοινωνικά σας δίκτυα και να αλληλεπιδράτε με την ATLANTIS ENGINEERING σε διάφορες τοποθεσίες μέσων κοινωνικής δικτύωσης. Η χρήση αυτών των δυνατοτήτων ενδέχεται να οδηγήσει στη συλλογή ή την κοινή χρήση πληροφοριών σχετικά με εσάς. Σας συνιστούμε να ελέγχετε τις πολιτικές και τις ρυθμίσεις απορρήτου στις τοποθεσίες κοινωνικής δικτύωσης με τις οποίες αλληλεπιδράτε, ώστε να είστε βέβαιοι ότι κατανοείτε ποιες πληροφορίες ενδέχεται να συλλεχθούν, να χρησιμοποιηθούν και να γνωστοποιηθούν από αυτές τις τοποθεσίες.

 

ΠΡΟΣΩΠΙΚΑ ΔΕΔΟΜΕΝΑ ΑΝΗΛΙΚΩΝ

 

Πρακτική μας είναι να μην αποκτούμε και / ή διατηρούμε εν γνώσει μας πληροφορίες για άτομα κάτω των δεκαέξι (16) ετών. Αν ένας γονέας ή κηδεμόνας αντιληφθεί ότι το παιδί του μας έχει δώσει προσωπικά του δεδομένα χωρίς την έγκριση του, να επικοινωνήσει μαζί μας στη διεύθυνση [email protected] κι εμείς θα διαγράψουμε τα δεδομένα το συντομότερο δυνατόν.

 

ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ

 

Θα θέλαμε να επικοινωνείτε μαζί μας για θέματα που σχετίζονται με την προστασία της ιδιωτικότητας σας, όπως για παράδειγμα:

 

·        Ενημέρωση για τυχόν αλλαγές στα προσωπικά σας δεδομένα.

·        Αλλαγές στον τρόπο επικοινωνίας.


·        Υποβολή ερωτήσεων και σχολίων για τις πρακτικές απορρήτου που εφαρμόζουμε και για την παρούσα Πολιτική Απορρήτου.

 

Μπορείτε να έρθετε σε επικοινωνία μαζί μας για τα ανωτέρω και άλλα συναφή θέματα με οποιονδήποτε από τους παρακάτω τρόπους:

 

·        ταχυδρομικώς : 12o ΧΛΜ Θεσσαλονίκης Μουδανιών, Θέρμη, 57001

·        με email: [email protected]

·        τηλεφωνικά: +30 210 610 7374.

 

ΤΑ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΣΑΣ

 

Πρέπει να γνωρίζετε ότι σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία περί προσωπικών δεδομένων, έχετε μια σειρά από δικαιώματα σε σχέση με προσωπικά σας δεδομένα που τηρούνται από εμάς. Συγκεκριμένα, μπορείτε να μας ζητήσετε:

 

·        να σας δώσουμε ένα αντίγραφο των δεδομένων σας,

·        να διορθώσουμε τα δεδομένα σας, αν πιστεύετε ότι είναι ανακριβή,

·        να διαγράψουμε τα δεδομένα σας, εφόσον συντρέχουν συγκεκριμένοι λόγοι,

·        να περιορίσουμε την επεξεργασία που ασκούμε στα δεδομένα σας,

·        να σας δώσουμε τα δεδομένα σας σε κατάλληλη μορφή καθώς και να τα διαβιβάσουμε σε άλλη επιχείρηση,

·        να σταματήσουμε να επεξεργαζόμαστε τα δεδομένα σας, εφόσον συντρέχουν συγκεκριμένοι λόγοι. Για παράδειγμα μπορείτε να μας ζητήσετε να σταματήσουμε να επεξεργαζόμαστε τα δεδομένα που μας δώσατε μέσω συγκατάθεσης και τα οποία χρησιμοποιούμε για την αποστολή προωθητικών μηνυμάτων και newsletters.

 

Για να μας ζητήσετε να κάνουμε κάτι από τα ανωτέρω, μπορείτε να επικοινωνήσετε μαζί μας τηλεφωνικά (+30 210 610 7374) και με email: [email protected].

 

Εμείς θα εξετάσουμε το αίτημα σας σε σχέση με τις σχετικές προβλέψεις της κείμενης νομοθεσίας περί προσωπικών δεδομένων και θα σας απαντήσουμε το συντομότερο δυνατόν (στη χειρότερη περίπτωση μέσα σε 30 ημέρες από τότε που πήραμε το αίτημα σας). Θα σας ζητήσουμε κάποια στοιχεία ταυτοποίησης (π.χ. αντίγραφο ταυτότητας ή διαβατηρίου) προκειμένου να αποφευχθεί η μη εξουσιοδοτημένη αποκάλυψη των προσωπικών σας δεδομένων. Εάν, για λόγους πολυπλοκότητας του αιτήματος ή πληθώρας αιτημάτων, αδυνατούμε να σας απαντήσουμε εγκαίρως, θα σας ενημερώσουμε εντός των τριάντα αυτών ημερών για τυχόν καθυστέρηση, η οποία σε καμία περίπτωση δεν μπορεί να υπερβεί τους δύο μήνες από τη λήξη της τριακονθήμερης προθεσμίας.

 

Για να διασφαλίσουμε ότι τα προσωπικά σας δεδομένα είναι ακριβή και ενημερωμένα, σας συνιστούμε να μας ενημερώνετε τακτικά για τις πληροφορίες σας, όπως ενδείκνυται (π.χ. σε περίπτωση αλλαγής της επαγγελματικής διεύθυνσης ή ηλεκτρονικού ταχυδρομείου σας).

 

Εφόσον αισθάνεστε ότι θίγονται τα δικαιώματά σας επί των προσωπικών σας δεδομένων, διατηρείτε πάντοτε το δικαίωμα να υποβάλετε παράπονο/καταγγελία στην αρμόδια Εποπτική Αρχή Προστασίας


Προσωπικών Δεδομένων: http://www.dpa.gr, Κηφισίας 1-3, Τ.Κ. 115 23, Αθήνα, τηλ. 210 6475600, email: [email protected].

 

ΑΝΑΘΕΩΡΗΣΕΙΣ ΤΗΣ ΠΑΡΟΥΣΑΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΑΠΟΡΡΗΤΟΥ

 

Η παρούσα πολιτική απορρήτου ισχύει από τις 02/01/2023 και αντικαθιστά όλες τις προηγούμενες ενημερώσεις που ενδεχομένως παρείχαμε στο παρελθόν σχετικά με τις πρακτικές μας για τη διαχείριση των προσωπικών δεδομένων. Διατηρούμε το δικαίωμα να ανανεώσουμε ή να τροποποιήσουμε οποιαδήποτε στιγμή την παρούσα πολιτική απορρήτου. Κάθε φορά η ισχύουσα έκδοση θα αναρτάται στην εταιρική μας ιστοσελίδα με ημερομηνία θέσης σε ισχύ ώστε να γνωρίζετε πότε έγινε η πιο πρόσφατη αναθεώρηση. Εάν υπάρχουν ουσιώδεις αλλαγές στην παρούσα πολιτική ή οι πρακτικές μας αναφορικά με τα προσωπικά δεδομένα μεταβληθούν στο μέλλον, θα σας ειδοποιήσουμε δημοσιοποιώντας τις αλλαγές στην ιστοσελίδα μας.

 

Τα προσωπικά δεδομένα που μας έχετε παραδώσει υπόκεινται στην έκδοση της Πολιτικής Απορρήτου που βρισκόταν σε ισχύ τη στιγμή που τα παραδώσατε.