Case Study

Η εφαρμογή του λογισμικού AIMMS

Σχετικά με την ALUMIL Α.Ε.

Η ALUMIL αποτελεί μια από τις κορυφαίες εταιρείες διέλασης αλουμινίου, με παραγωγικές μονάδες σε 6 χώρες και παρουσία σε πάνω από 60 χώρες. Διαθέτει μια πλήρως καθετοποιημένη παραγωγική διαδικασία, από τη διαμόρφωση και επεξεργασία χιλιάδων κωδικών, μέχρι την ανακύκλωση του σκραπ αλουμινίου και τη σύγχρονη βαφή των τελικών προϊόντων. Με πάνω από 3200 εργαζόμενους παγκοσμίως, το τεχνικό τμήμα της εταιρείας καλείται να ανταποκριθεί σε ιδιαίτερα απαιτητικές καταστάσεις και να εξασφαλίσει υψηλή διαθεσιμότητα του παραγωγικού εξοπλισμού.

Από το 2019, η ALUMIL ξεκίνησε μια μακρόχρονη συνεργασία με την ATLANTIS Engineering για την υιοθέτηση του ΤΡΜ και τη διαμόρφωση μιας σύγχρονης εργασιακής κουλτούρας στους χώρους της παραγωγής.

Σε αυτό το πλαίσιο, επιλέχθηκε να εφαρμοστεί το λογισμικό συντήρησης AIMMS, με σκοπό να απλοποιηθούν οι διαδικασίες και να ενισχυθεί η αποτελεσματικότητα του τμήματος.

Αντιμετώπιση Λειτουργικών Προκλήσεων

Ξεπερασμένο λογισμικό συντήρησης

To παλιό λογισμικό διαχείρισης των εργασιών που χρησιμοποιούσε η εταιρεία ήταν πολύ δύσκολο να συντηρηθεί και να υποστηρίξει τον αυτοματισμό που απαιτούνταν. Η μείωση της γραφειοκρατίας και η ακεραιότητα των δεδομένων που συλλέγονταν αποτελούσε μια αδήριτη ανάγκη.

Απουσία συστήματος ειδοποιήσεων

Οι τεχνικοί ειδοποιούνταν τηλεφωνικά για τα καθημερινά προβλήματα της παραγωγής, με αποτέλεσμα να υπάρχει έλλειψη συντονισμού με αυτήν και να δημιουργούνται δυσκολίες στη μεταξύ τους συνεργασία.

Δυσκολία πρόσβασης στο ιστορικό των μηχανημάτων

Οι τεχνικοί δεν είχαν πρόσβαση σε ιστορικό βλαβών των μηχανημάτων, ενώ όταν αναζητούσαν manuals, σχέδια και τεχνικές πληροφορίες για τον εξοπλισμό που συντηρούσαν έχαναν πολύτιμο χρόνο.

Η λύση μας

Αξιοποίηση υφιστάμενων αρχείων

Μέσα από τα εργαλεία που διαθέτει το AIMMS κατέστη δυνατή η δομημένη μεταφορά όλων των διάσπαρτων αρχείων σε μία ενιαία πλατφόρμα. Με αυτό τον τρόπο, διαμορφώθηκε πολύ γρήγορα η δομή των εγκαταστάσεων και των εξοπλισμών στις κύριες παραγωγικές μονάδες, καθιστώντας, μέσα σε σύντομο χρονικό διάστημα, το AIMMS έτοιμο να υποστηρίξει όλες τις διαδικασίες του τεχνικού τμήματος.

Αυτοματοποίηση διαδικασιών

Το AIMMS απλοποίησε από την πρώτη στιγμή τη διαχείριση της καθημερινότητας του τεχνικού τμήματος. Κάθε τεχνικός διαθέτει mobile συσκευή, μέσω της οποίας λαμβάνει ειδοποιήσεις και τεχνικές πληροφορίες για κάθε νέα εργασία που πρέπει να εκτελέσει. Επίσης, καταγράφει με απλό τρόπο τις ενέργειες που πραγματοποίησε ή τις εκκρεμότητες που άφησε για το μέλλον, δημιουργώντας αυτόματα το ιστορικό της κάθε μηχανής. Επιπλέον, μέσα από την ίδια συσκευή μπορεί να «τραβήξει» και να αρχειοθετήσει φωτογραφίες που απαιτούνται για την τεκμηρίωση της εργασίας και τα ανταλλακτικά που χρησιμοποίησε. Παράλληλα, χωρίς να είναι αναγκαία καμία επιπρόσθετη ενέργεια, συλλέγονται πληροφορίες για τον χρόνο που απαιτήθηκε για την εκτέλεση κάθε εντολής εργασίας, καθώς και για την ομάδα που επιλήφθηκε αυτής.

Αιτήματα παραγωγής

Μέσα από ένα πολύ ευέλικτο σύστημα παροχής δικαιωμάτων, ο κάθε χειριστής έχει τη δυνατότητα να αποτυπώσει μόνος του οποιοδήποτε πρόβλημα έχει στη μηχανή του. Όλα τα αιτήματα δρομολογούνται στον προϊστάμενο της γραμμής παραγωγής και μόνο αυτά που εκείνος εγκρίνει προωθούνται στο τεχνικό τμήμα. Παράλληλα, δίνεται η δυνατότητα σε κάθε τμήμα παραγωγής να διαχειριστεί αυτόνομα (χωρίς τη συνδρομή του τεχνικού τμήματος) αποκαταστάσεις προβλημάτων.

Προτάσεις βελτίωσης

Στο ίδιο ενιαίο γραφικό περιβάλλον, κάθε εργαζόμενος δύναται να υποβάλει οποιαδήποτε πρόταση για τη βελτίωση απόδοσης της μονάδας του. Όλα τα αιτήματα παρακολουθούνται και ορισμένα δρομολογούνται από το τμήμα Continuous Improvement, που έχει τη συνολική ευθύνη των βελτιώσεων στην εταιρεία.

Προληπτική συντήρηση

Το σύνολο των αναγκαίων προγραμμάτων προληπτικής συντήρησης έχει εισαχθεί στο AIMMS. Οι τεχνικοί, πλέον, λαμβάνουν ειδοποιήσεις για τον χρόνο που πρέπει να εκτελεστεί η εκάστοτε συντήρηση, ενώ στη mobile συσκευή τους εμφανίζεται η λίστα των ελέγχων που πρέπει να πραγματοποιήσουν.

Τελικά Αποτελέσματα

Εξάλειψη προβλημάτων επικοινωνίας μεταξύ Παραγωγής και Συντήρησης

Μείωση 70% του χρόνου καταγραφής των εργασιών από τους τεχνίτες

Τεκμηρίωση κατά 98% των καθημερινών εργασιών του τεχνικού τμήματος

Συλλογή δεδομένων που προέρχονται από τα PLC των μηχανημάτων

Περισσότερα Case Studies

Περισσότερα για την εταιρία

Επικοινωνήστε μαζί μας

Ώρα να απλοποιήσετε την συντήρησή σας!