Case Study

Σχετικά με την ΕΝΑΥΣΗ ΙΚΕ.

Η Έναυση για πάνω από 10 έτη συγκαταλέγεται στις μεγαλύτερες εταιρίες στο χώρο του Facility Management, προσφέροντας υψηλής ποιότητας τεχνικές και κατασκευαστικές υπηρεσίες. Στο πελατολόγιό της συγκαταλέγονται κορυφαίες ελληνικές και πολυεθνικές εταιρείες με εγκαταστάσεις σε Ελλάδα, Κύπρο και Βαλκάνια. Η Έναυση διαθέτει πάνω από 50 άτομα μόνιμο προσωπικό και συνεργάζεται με πιστοποιημένες εταιρείες σε όλη την Ελλάδα, για την υποστήριξη και συντήρηση μεγάλων κτιριακών συγκροτημάτων, φωτοβολταϊκών πάρκων και ηλεκτρομηχανολογικών εγκαταστάσεων.  

Η Έναυση από το 2018 εγκατέστησε και λειτουργεί το λογισμικό συντήρησης (CAFM/CMMS) AIMMS.

Οι προκλήσεις που αντιμετωπίσαμε

Απουσία μητρώου εγκαταστάσεων πελατών

Ο διαρκώς αυξανόμενος αριθμός των πελατών και οι απαιτητικές εγκαταστάσεις που διαθέταν, κατέστησαν επιτακτική την καταγραφή του συνόλου του Η/Μ εξοπλισμού τους και την τήρηση λεπτομερών στοιχείων για τον κάθε έναν.

Απουσία συστήματος διαχείρισης αιτημάτων πελατών

Η πληθώρα των αιτημάτων των πελατών, και η εμπλοκή πολλών εργαζομένων της εταιρίας για την εξυπηρέτησή τους, απαιτούσε το σχεδιασμό και την υποστήριξη μιας δομημένης ροής εργασιών (Work flow), έτσι ώστε να διασφαλιστεί ακεραιότητα και ποιότητα των προσφερόμενων υπηρεσιών.

Δυσκολία στην παρακολούθηση μεγάλων Projects

Η ανάληψη όλο και μεγαλύτερων project από την εταιρία, τα οποία απαιτούσαν την εκτέλεση μεγάλου αριθμού εργασιών το καθένα, αποτελούσαν μια σπαζοκεφαλιά για τον κάθε υπεύθυνο που χρεωνόταν το έργο. Έπρεπε να γνωρίζει ανά πάσα στιγμή την εξέλιξη των έργων του και να ελέγχει τα κόστη υλοποίησης.

Η λύση μας

Δεντρική δομή εγκαταστάσεων ανά πελάτη

Το λογισμικό AIMMS μας έδωσε τη δυνατότητα να καταγράψουμε αναλυτικά όλο μας το πελατολόγιο. Επιπλέον για κάθε πελάτη σε δεντρική δομή αποτυπώθηκαν οι εγκαταστάσεις που διαθέτει καθώς και ο Η/Μ εξοπλισμός που είναι εγκατεστημένος σε κάθε εγκατάσταση. Πλέον για κάθε πελάτη είναι άμεσα προσβάσιμες πληροφορίες όπως εντός ή εκτός συμβολαίου, τεχνικά χαρακτηριστικά εξοπλισμού, φωτογραφίες κ.λπ.   

Αυτοματοποίηση διαδικασιών

Πλέον όλα τα αιτήματα καταγράφονται από το call center με δομημένο τρόπο στο AIMMS. Οι υπεύθυνοι κάθε έργου έχουν τη δυνατότητα να προγραμματίσουν τις εργασίες τους και να προετοιμάσουν τα υλικά και εργαλεία που απαιτούνται. Ταυτόχρονα έχει «ανέβει» στο AIMMS όλο το πλάνο των προληπτικών συντηρήσεων στους πελάτες και εκδίδονται αυτόματα οι αντίστοιχες εντολές εργασίες. Καθημερινά περισσότεροι από 25 τεχνικοί λαμβάνουν τις εργασίες που τους ανατέθηκαν στις φορητές συσκευές τους. Από τις ίδιες συσκευές,  με απλό και άμεσο τρόπο, ενημερώνουν την πρόοδο των εργασιών τους (Έναρξη-Λήξη) και δηλώνουν τα ανταλλακτικά που χρησιμοποίησαν. Πλέον η παρακολούθηση των έργων έχει γίνει μία εύκολη ρουτίνα.

Εξοικονόμηση χρόνου

Μέσα από εξατομικευμένη πύλη (portal) του AIMMS, οι πελάτες έχουν τη δυνατότητα να δηλώσουν απευθείας τα Αιτήματα Συντήρησής τους. Μπορούν επίσης, να παρακολουθούν την εξέλιξη των αιτημάτων τους, καθώς και να λαμβάνουν σχετική ειδοποίηση όταν οι εργασίες τους έχουν ολοκληρωθεί. Με αυτόν τον τρόπο έχει περιοριστεί δραματικά ο περιττός χρόνος που δαπανιόταν σε άσκοπες επικοινωνίες, ενώ ο πελάτης νιώθει ότι έχει τον έλεγχο των έργων του και την ποιότητα των υπηρεσιών που αξίζει.

Αξιόπιστη παρακολούθηση δεικτών

Μέσα από το AIMMS εξάγεται πληθώρα αξιόπιστων αναφορών και δεικτών που επιτρέπει την καλύτερη αξιολόγηση της απόδοσης της τεχνικής ομάδας καθώς και την αξιολόγηση της κερδοφορίας του κάθε έργου. Μετράται η ταχύτητα απόκρισης σε κάθε εργασία και η τήρηση του προγράμματος συντήρησης.  

Τελικά Αποτελέσματα

85% μείωση του χρόνου για την παρακολούθηση των εργασιών

40% μείωση των εκπρόθεσμων εργασιών συντήρησης

Βελτίωση της επικοινωνίας με τους πελάτες

Έλεγχος των χρονοδιαγραμμάτων στα μεγάλα projects

Περισσότερα Case Studies

Περισσότερα για την εταιρία

Επικοινωνήστε μαζί μας

Ώρα να απλοποιήσετε την συντήρησή σας!