Η ευφυής πλατφόρμα πρόβλεψης των βλαβών

Αυξήστε τον χρόνο ζωής και την αξιοπιστία του εξοπλισμού σας υιοθετώντας τεχνολογίες του Industry 4.0.

Μας εμπιστεύονται

Τι είναι το Sibyl;

Το Sibyl είναι μια Industry 4.0 πλατφόρμα για την πρόγνωση και τη διάγνωση των βλαβών. Λαμβάνοντας σήματα απευθείας από αισθητήρες του εξοπλισμού, και μέσω αλγορίθμων τεχνητής νοημοσύνης προσφέρει στους μηχανικούς έγκαιρες πληροφορίες για τη καλύτερη συντήρηση του εξοπλισμού τους.

Sibyl Modules

Ανίχνευση Ανωμαλιών

Εντοπίστε άμεσα αστοχίες στον μηχανολογικό σας εξοπλισμό αξιοποιώντας τους αλγορίθμους και τις τεχνικές της πλατφόρμας.

Ανάλυση σημάτων αισθητήρων σε πραγματικό χρόνο

Εντοπισμός στιγμιαίων αποκλίσεων από τη φυσιολογική λειτουργία

Ανίχνευση τάσεων απόκλισης

Αναγνώριση Βλαβών

Προσδιορίστε με ακρίβεια τον κωδικό βλάβης που προκλήθηκε στον εξοπλισμό σας.

Αναγνώριση σπάνιων βλαβών με τεχνικές που απαιτούν ελάχιστα ιστορικά δεδομένα

Χρήση αλγορίθμων νευρωνικών δικτύων για την αναγνώριση συχνών βλαβών

Υλοποίηση προσαρμοσμένων λύσεων για ειδικά προβλήματα

Πρόβλεψη Βλαβών

Ενημερωθείτε έγκαιρα για επικείμενες βλάβες στον εξοπλισμό σας και προετοιμαστείτε κατάλληλα.

Πρόβλεψη βλαβών με ανάλυση χρονοσειρών

Πρόβλεψη βλαβών μέσω αναγνώρισης κρυμμένων μοτίβων αλληλουχίας συμβάντων

Προσαρμογή χρονικού ορίζοντα πρόβλεψης

Εκτίμηση Υπολειπόμενου Χρόνου Ζωής

Πληροφορηθείτε ανά πάσα στιγμή για τον υπολειπόμενο χρόνο ζωής του εξοπλισμού σας.

Μακροπρόθεσμος έλεγχος υγειούς λειτουργίας

Ακριβής υπολογισμός υπολειπόμενων κύκλων παραγωγής ή λειτουργικού χρόνου

Συνεχής βελτίωση της ακρίβειας της πρόβλεψης

Sibyl Monitoring

οπτικοποιηση

Οπτικοποίηση

Ζωντανή απεικόνιση των σημάτων και δεδομένων κατάστασης εξοπλισμού

αναλυση

Ανάλυση

Διαχείριση ιστορικών δεδομένων για  την εξαγωγή συγκριτικών συμπερασμάτων

παραμετροποιηση

Παραμετροποίηση

Προσαρμογή των οθονών απεικόνισης στις απαιτήσεις των τμημάτων συντήρησης

δεικτες-υγειας

Δείκτες υγείας

Ανάπτυξη σύνθετων δεικτών για την ακριβή αποτύπωση της υγείας του εξοπλισμού

ειδοποιησεις

Ειδοποιήσεις

Άμεση αποστολή ειδοποιήσεων και λήψη ανατροφοδότησης για τη βελτίωση των αποτελεσμάτων

Διασύνδεση με AIMMS

Αυτόματη δημιουργία και αποστολή εντολών εργασίας στο AIMMS ή άλλο CMMS

Η επιτυχημένη πρόβλεψη βλαβών με Machine Learning

Έγκαιρες προβλέψεις

Με ισχυρούς αλγόριθμους AI έως και 72 ώρες πριν την εμφάνιση βλάβης

Μείωση Downtime

Ελαχιστοποίηση νεκρού χρόνου στην παραγωγή

Προσαρμογή ανά μηχανή

Προσαρμοσμένοι αλγόριθμοι για κάθε failure mode

Εφαρμόζοντας το Sibyl

Αποτρέψτε τις απρογραμμάτιστες διακοπές της παραγωγής

Αποφύγετε τις περιττές συντηρήσεις

Βελτιώστε τον προγραμματισμό της συντήρησης

Αποφύγετε τις σοβαρές βλάβες

Αυξήστε τη διαθεσιμότητα του εξοπλισμού

Επιμηκύνετε τη διάρκεια ζωής των μηχανημάτων

Είπαν για εμάς

Ζητήστε demo

Βάλτε ευφυΐα στην καθημερινή σας συντήρηση.