Νέα της ATLANTIS Engineering

«Η συντήρηση στο επίκεντρο της έρευνας στην Ελλάδας»

mainDSS Maintenance Decision Support System

Την 2η καλύτερη βαθμολογία (4.4 / 5) στο πρόγραμμα ΕΡΕΥΝΩ – ΔΗΜΙΟΥΡΓΩ – ΚΑΙΝΟΤΟΜΩ (παρέμβαση ΙΙΙ) έλαβε το καινοτομικό προϊόν για την συντήρηση, mainDSS (ΓΓΕΤ 22/09/2017 (http://www.gsrt.gr) το οποίο ανέπτυξε η ATLANTIS Engineering.

 

Τι είναι το mainDSS;

Το mainDSS αποτελεί ένα καινοτόμο λογισμικό συντήρησης για την συνεχή βελτίωση των Τμημάτων Συντήρησης κάθε επιχείρησης ανεξαρτήτου τομέα δραστηριοποίησης και μεγέθους. Παρέχει αυτοματοποιημένες λειτουργίες αξιολόγησης απόδοσης και benchmarking της λειτουργίας τεχνικών τμημάτων (βάση διεθνών προτύπων και KPIs), με προτάσεις για την βελτίωση των «αδυναμιών» που ανιχνεύει. Αυτό το πετυχαίνει, στηριζόμενο σε προηγμένους αλγόριθμους Υποστήριξης Λήψης Αποφάσεων (DSS) και τεχνολογίες μηχανικής μάθησης (machine learning).

Η μεγάλη του καινοτομία έγκειται στο γεγονός ότι τα δεδομένα που απαιτούνται από για την αξιολόγηση του τμήματος συντήρησης αντλούνται απευθείας από το CMMS της εταιρίας χωρίς να κρίνεται αναγκαία η πληκτρολόγηση οποιουδήποτε στοιχείου. Προφανώς η συνεργασία του με το πληροφοριακό σύστημα συντήρησης AIMMS της ATLANTIS Engineering είναι απόλυτα αρμονική, προσδίδοντας προστιθέμενη αξία στην ψηφιακή οργάνωση κάθε διαδικασίας.

 

Τι θα κερδίσει η επιχείρηση που θα το εντάξει στις λειτουργίες οργάνωσής της;

Η επιχείρηση έχει τη δυνατότητα να συγκρίνει την απόδοσή της με τους μέσους όρους πολλών άλλων εταιριών και να εντοπίζει ευκολότερα τα αδύναμα σημεία της. Το πλαίσιο αξιολόγησης που υποστηρίζεται από το MainDSS βασίζεται σε ολιστικά μοντέλα για την συντήρηση με έμφαση στο Total Productive Maintenance (TPM).

Η συγκεκριμένη επιτυχία αποδεικνύει ότι και η συντήρηση μπορεί να βρίσκεται στο επίκεντρο των εθνικών ερευνητικών προσπαθειών, αναδεικνύοντας τον καθοριστικό ρόλο που μπορεί να διαδραματίσει στην ανταγωνιστικότητα των επιχειρήσεων.

Σχετικά Νέα

Ακολουθήστε μας

Ενημερωθείτε πρώτος για τα νέα μας