Νέα της ATLANTIS Engineering

Το λογισμικό συντήρησης AIMMS στην ΔΕΥΑ Αργους-Μυκηνών.

Η Δημοτική Επιχείρηση Ύδρευσης-Αποχέτευσης (ΔΕΥΑ) Άργους-Μυκηνών και η ATLANTIS ENGINEERING προχώρησαν στην έναρξη της συνεργασίας τους για την οργανωμένη παρακολούθηση της κατασταλτικής και της προληπτικής συντήρησης του Η/Μ εξοπλισμού της ΔΕΥΑ μέσω της CMMS εφαρμογή AIMMS.

 

Aimms Leading Asset ManagementΑντικείμενο έργου οργάνωσης συντήρησης

Το έργο προβλέπει την εγκατάσταση του πληροφοριακού συστήματος συντήρησης – CMMS, και την προοδευτική αποτύπωση των παγίων της Δημοτικής Επιχείρησης. Ο αυξημένος αριθμός αντλιοστασίων και γεωτρήσεων και οι ανάγκες καταγραφής ενός πολύπλοκου δικτύου Η/Μ εξοπλισμών αποτέλεσε και το κύριο κριτήριο επιλογής του AIMMS, ως λογισμικό συντήρησης πολύ υψηλής παραμετροποίησης. Παράλληλα αντικείμενο του έργου αποτελεί και η απλοποίηση των υφιστάμενων διαδικασιών του τεχνικού τμήματος ώστε να εξασφαλίζεται η αποτελεσματική διαχείριση και τεκμηρίωση όλων των εργασιών συντήρησης, αντιμετωπίζοντας ταυτόχρονα φαινόμενα αδικαιολόγητης γραφειοκρατίας.

Η δομημένη καταγραφή των βλαβών θα επιτρέψει στην Τεχνική Υπηρεσία της ΔΕΥΑΑ να αναλύσει τα βασικά αίτια των προβλημάτων που εμφανίζονται στη χρήση των δικτύων της , και να δρομολογήσει τη ριζική αντιμετώπισής τους. Παράλληλα η προγραμματισμένη και συνεπής εκτέλεση του πλάνου της προληπτικής συντήρησης θα αυξήσει την αξιοπιστία του εξοπλισμού.

 

Επόμενα βήματα για την χρήση του CMMS στην ΔΕΥΑ

Σε επόμενο στάδιο θα ενταχθεί στο CMMS η Αποθήκη ανταλλακτικών μέσω της καταχώρησης των κωδικών των υλικών που διακινούνται. Το AIMMS παρέχει τη δυνατότητα σύνδεσης των εργασιών συντήρησης (είτε αυτές αφορούν αποκατάσταση βλάβης είτε εκτέλεση προγραμματισμένης προληπτικής συντήρησης) με αναλώσεις απαραίτητων υλικών. Με αυτό τον τρόπο επιτυγχάνεται ο αξιόπιστος επιμερισμός κόστους των διακινούμενων ανταλλακτικών στον Η/Μ εξοπλισμό που απαιτεί την ανάλωσή τους παρέχοντας ταυτοχρόνως ιδιαιτέρως χρήσιμες πληροφορίες για τις συνθήκες και το κόστος λειτουργίας του.

Έχοντας ως αντικείμενο τη μελέτη, κατασκευή, λειτουργία και συντήρηση των δικτύων ύδρευσης και αποχέτευσης ακαθάρτων και όμβριων υδάτων της περιοχής αρμοδιότητας του ομώνυμου δήμου, η ΔΕΥΑ Άργους-Μυκηνών επέλεξε την ATLANTIS ENGINEERING και το λογισμικό συντήρησης AIMMS για την διασφάλιση της σωστής διαχείρισης των υδάτινων πόρων και της παροχής ποιοτικών υπηρεσιών στους δημότες μέσω της αξιόπιστης παρακολούθησης των Η/Μ υποδομών της.

Η ATLANTIS ENGINEERING διευρύνοντας με τη σειρά της την συνεργασία της με Δημοτικές Επιχειρήσεις Ύδρευσης-Αποχέτευσης και αξιοποιώντας τη συσσωρευμένη εμπειρία της εδραιώνει τη θέση της ως ο πλέον αξιόπιστος σύμβουλος στην κάλυψη των αναγκών Δημοτικών Επιχειρήσεων.

Σχετικά Νέα

Ακολουθήστε μας

Ενημερωθείτε πρώτος για τα νέα μας