Νέα της ATLANTIS Engineering

ΤΟ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ AIMMS ΣΤΗΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗΣ ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗΣ (ΕΕΑΑ)

logoeeaa

logoeeaa

Εφαρμογή Προβλεπτικής Συντήρησης στο ΚΔΑΥ Ελευσίνας

Στo πλαίσιo της επιλογής & εγκατάστασης ενός απλού και ευέλικτου συστήματος συνολικής εποπτείας των εξοπλισμών των ΚΔΑΥ (Κέντρων Διαχείρισης Ανακυκλώσιμων Υλικών), η ΕΕΑΑ επέλεξε το λογισμικό συντήρησης AIMMS (CMMS) για την υποστήριξη οκτώ (8) εργοστασίων της σε όλη την επικράτεια της χώρας.

Τα στάδια υλοποίησης της πιλοτικής εφαρμογής ήταν τα εξής:

 

1η φάση: εγκατάσταση λογισμικού συντήρησης AIMMS

 • Αποτύπωση εγκαταστάσεων και παραγωγικού εξοπλισμού
 • Ανάπτυξη μοντέλων συντήρησης Time και Condition Based
 • Υποστήριξη διαδικασίας καταγραφής βλαβών

2η φάση: εγκατάσταση συστήματος δειγματοληψίας πολλαπλών αισθητήρων

Επελέγησαν κρίσιμοι εξοπλισμοί στους οποίους εγκαταστάθηκαν αισθητήρες συλλογής δεδομένων (θερμοκρασίας,πίεσης,ταλαντώσεων,υπερήχων) καθώς και μετρητές καταγραφής των ωρών λειτουργίας τους.

                                                        

3η φάση: διασύνδεση λογισμικού συντήρησης AIMMS & συστήματος δειγματοληψίας αισθητήρων

Έγινε προγραμματισμός αυτόματης παραγωγής εντολής εργασίας στο AIMMS (προβλεπτικής συντήρησης) στους παρακολουθούμενους εξοπλισμούς για τις περιπτώσεις:

 • Συμπλήρωσης συγκεκριμένων ωρών λειτουργίας τους
 • Ενεργοποίησης συναγερμού από αισθητήρα συλλογής δεδομένων

Αποτελέσματα:

 • Ευχερέστερη διαχείριση εργασιών συντήρησης
 • Ανάδειξη ήδη καταγεγραμμένων (με εμπειρικό τρόπο) προβλημάτων σε εξοπλισμούς
 • Καταγραφή νέων προβλημάτων (με άμεση αποκατάστασή τους)
 • Βελτίωση διαθεσιμότητας των εξοπλισμών (μείωση νεκρών χρόνων & μικροσταματημάτων)
 • Βελτίωση αξιοπιστίας εξοπλισμών (π.χ. λίπανση ρουλεμάν βάση καταγραφής της κατάστασής τους μέσω αισθητήρων υπερήχων)

EEAA – Ελληνική Εταιρεία Αξιοποίησης Ανακύκλωσης

Η ίδρυση της ΕΕΑΑ τον Δεκέμβριο του 2001 αποτέλεσε πρωτοβουλία ελληνικών επιχειρήσεων που δραστηριοποιούνταν στην παραγωγή συσκευασιών και την εμπορία συσκευασμένων προϊόντων, με στόχο:

 • να ανταποκριθούν πιο αποτελεσματικά στη νομική τους υποχρέωση για Ανακύκλωση των αποβλήτων συσκευασίας των προϊόντων τους,
 • την βέλτιστη αξιοποίηση των διατιθέμενων οικονομικών πόρων προς όφελος της Ανακύκλωσης,
 • την επίτευξη της ανακύκλωσης των μέγιστων δυνατών ποσοτήτων συσκευασίας, σύμφωνα με τους στόχους της εθνικής και ευρωπαϊκής νομοθεσίας.

Με επενδύσεις της τάξης των 340εκ.€ από το 2003 μέχρι σήμερα, η ΕΕΑΑ καλύπτει το 95% του πληθυσμού σε ανάγκες ανακύκλωσης, με στόλο 500 ειδικών οχημάτων συλλογής υλικών και 34 ΚΔΑΥ ανά την Ελλάδα η λειτουργία των οποίων πραγματοποιείται από εξωτερικούς εργολάβους με επίβλεψη ενός υπεύθυνου της ΕΕΑΑ ανά ΚΔΑΥ.

 

Σχετικά Νέα

Ακολουθήστε μας

Ενημερωθείτε πρώτος για τα νέα μας