Νέα της ATLANTIS Engineering

Το AIMMS στο μεγαλύτερο έργο ΣΔΙΤ σχολικών μονάδων

 

H TASK J&P ΑΒΑΞ Α.Ε.,task-atlantis-engineering µέλος του Οµίλου J&P ΑΒΑΞ µε αποκλειστικό αντικείµενο την τεχνική διαχείριση και συντήρηση κτιρίων και παντός είδους εγκαταστάσεων και έργων υποδοµής (Facilities Management) επέλεξε την ATLANTIS ENGINEERING για την κάλυψη μέρους των συμβατικών της υποχρεώσεων στα πλαίσια της ανάληψης του έργου «Μελέτη, Χρηματοδότηση, Κατασκευή και Τεχνική Διαχείριση 10 Σχολικών Μονάδων στην Περιφέρεια Αττικής με ΣΔΙΤ» που προκύρυξε o Οργανισμός Σχολικών Κτιρίων (ΟΣΚ) ΑΕ.

Προσφέροντας μία σειρά από ποιοτικές υπηρεσίες υψηλών προδιαγραφών και εφαρµόζοντας διαδικασίες βάση αντίστοιχα πιστοποιηµένων συστηµάτων διαχείρισης, ποιότητας, ασφάλειας και περιβάλλοντος, η TASK J&P ΑΒΑΞ Α.Ε. εξασφαλίζει μέσω της CMMS εφαρμογής AIMMS της ATLANTIS ENGINEERING την ομαλή και αδιάλειπτη παρακολούθηση τόσο της προληπτικής όσο και της επεμβατικής συντήρησης για το σύνολο των Σχολικών Μονάδων του έργου καθόλη τη διάρκεια 25ετούς περιόδου λειτουργίας τους.

Οι συμπράξεις Ιδιωτικού-Δημοσίου Τομέα (ΣΔΙΤ) αποτελούν εναλλακτικό τρόπο χρηματοδότησης για την κατασκευή υποδομών, μεταξύ των οποίων και σχολικών μονάδων, τα οποία μελετώνται, κατασκευάζονται, συντηρούνται και φυλάσσονται για 25 χρόνια από ιδιώτες/αναδόχους. Ο ρόλος της ΟΣΚ ΑΕ ως επιβλέπουσας αρχής, είναι η επιστασία του έργου του αναδόχου καθόλη τη διάρκεια των 25 ετών. Όταν συμπληρωθούν τα 25 χρόνια για τα οποία ο ανάδοχος είναι υπεύθυνος για τη συντήρηση και τη φύλαξη της μονάδας, την παραδίδει στην κατά τόπον αρμόδια δημοτική αρχή κατόπιν ελέγχου της κατάστασής της.

Σχετικά Νέα

Ακολουθήστε μας

Ενημερωθείτε πρώτος για τα νέα μας