Νέα της ATLANTIS Engineering

Μετρώντας το κόστος συντήρησης του τεχνικού τμήματος

Συνήθεις πρακτικές

Αν ρωτήσεις μία εταιρία πως μετράει την απόδοση του τμήματος συντήρησής της, ίσως το 90% να σου απαντήσουν ότι τον μόνο δείκτη που υπολογίζουν είναι το κόστος συντήρησης. Και όχι άδικα μια και στη σύγχρονη αγορά στην οποία δραστηριοποιούνται, τα οικονομικά μεγέθη αποτελούν τη βάση αξιολόγησης κάθε δραστηριότητας.

Τα κόστη τα οποία λαμβάνονται υπόψη είναι:

  • Οι αμοιβές του προσωπικού συντήρησης
  • Τα ανταλλακτικά που προμηθεύονται
  • Τα τιμολόγια εξωτερικών συνεργείων-υπεργολάβων για εργασίες συντήρησης.

Τα στοιχεία λαμβάνονται συνήθως από το λογιστήριο, μια και η χρήση λογισμικού συντήρησης (CMMS) δεν βρίσκεται συνήθως στο επίπεδο παροχής αξιόπιστων οικονομικών δεδομένων . Κατά συνέπεια τα μετρούμενα μεγέθη πολλές φορές μπορεί να αποκλίνουν από την πραγματικότητα.

Π.χ τα άτομα του τμήματος της συντήρησης μπορεί να απασχολούνται σημαντικό μέρος του χρόνου τους σε ρυθμίσεις και αλλαγές set-up μηχανών, το κόστος των οποίων δεν θα πρέπει να επιβαρύνει τη συντήρηση. Αντίθετα πολλές φορές προσωπικό της παραγωγής εκτελεί εκτεταμένες εργασίες συντήρησης χωρίς όμως το αντίστοιχο ποσοστό της μισθοδοσίας του να επιβαρύνει τη συντήρηση.

Κατ’ αναλογία πολλές εταιρίες αναλώνουν λογιστικά τα ανταλλακτικά ταυτόχρονα με την προμήθειά τους, μια και δεν τηρούν λογιστική αποθήκη. Με αυτή την πρακτική δεν μπορούν να έχουν ακριβή γνώση ποια από τα ανταλλακτικά που προμηθεύτηκαν ένα έτος, χρησιμοποιήθηκαν για εργασίες συντήρησης μέσα στην ίδια χρονιά.

Αν και η συζήτηση για το ποια κόστη πρέπει να λαμβάνονται υπόψη, και ποια όχι, είναι μεγάλη και ενδιαφέρουσα, είναι εφικτό με μικρές παραδοχές να έχουμε μια πολύ ικανοποιητική προσέγγιση του πραγματικού κόστους συντήρησης.

Παρόλα αυτά η απόλυτη τιμή του κόστους συντήρησης δεν μας επιτρέπει πολλές φορές να βγάζουμε ασφαλή συμπεράσματα για την απόδοση του τμήματος μια και κατά την διάρκεια των χρόνων έχουμε αυξομειώσεις της οικονομικής δραστηριότητας της εταιρίας και κατά συνέπεια των αναγκών συντήρησης.

Ένας γρήγορος και εύκολος τρόπος, που χρησιμοποιούνε πολλές εταιρίες για να αντιμετωπίσουν το παραπάνω πρόβλημα αποτελεί η διαίρεση του κόστους συντήρησης με τον κύκλο εργασιών (τζίρο) της εταιρίας.

Κόστος συντήρησης / Κύκλος εργασιών

Ακόμα όμως και σε αυτή την περίπτωση όμως υπάρχουν δευτερεύοντα προβλήματα όπως αν εταιρία είναι εντάσεως εργασίας ή εντάσεως κεφαλαίου, καθώς και η ηλικία του συντηρούμενου εξοπλισμού. Γι’ αυτό το λόγο ο βασικός δείκτης οικονομικής αξιολόγησης του τμήματος συντήρησης που προτείνεται στο πρότυπο ΕΝ-15341 (Maintenance Key Performance Indicators) είναι ο Ε1:

Ε1 = Κόστος συντήρησης/ Κόστος αντικατάστασης εξοπλισμού

Ο Ε1 είναι ένας δείκτης που αδιαστατοποιεί τις δαπάνες με τις αντίστοιχες ανάγκες συντήρησης που έχει μία εταιρία, επιτρέποντας την εξαγωγή ασφαλέστερων συμπερασμάτων όταν συγκρίνουμε την εξέλιξη των τιμών του δείκτη από έτος σε έτος.

Η κύρια δυσκολία του E1 έγκειται στον προσδιορισμό του κόστους αντικατάστασης του εξοπλισμού, όπου στην ουσία ισούται με την αναπόσβεστη αξία του. Σε καμία περίπτωση όμως δεν συστήνεται να λαμβάνεται η συγκεκριμένη τιμή από το λογιστήριο της εταιρίας, μιας και η λογιστική απόσβεση ενός παγίου σχεδόν πάντα είναι ταχύτερη από την πραγματική απομείωση της αξίας του. Μία κλασική πηγή προσδιορισμού της αξίας του υφιστάμενου εξοπλισμού αποτελούν οι ασφαλιστικές εταιρίες οι οποίες πραγματοποιούν αρκετά ακριβείς υπολογισμούς για τις ανάγκες των ασφαλιστηρίων που συνάπτουν.

Συμπέρασμα

Συμπερασματικά θα λέγαμε ότι η μέτρηση του κόστους συντήρησης είναι ιδιαίτερα σημαντική και χρήσιμη στην εξαγωγή συμπερασμάτων για την απόδοση του τμήματος συντήρησης της εταιρίας μας. Αρκεί να ακολουθούνται ορισμένοι βασικοί κανόνες αξιοπιστίας των μετρήσεων, θεωρώντας ότι το λογισμικό συντήρησης (CMMS) είναι η ενδεικτικότερη λύση. Τέλος συνίσταται ανεπιφύλακτα η επιλογή δεικτών από τα διεθνή στάνταρ, όπως ο Ε1, γεγονός που θα επιτρέψει την αξιόπιστη σύγκριση της εταιρίας μας με μεγάλη γκάμα άλλων επιχειρήσεων.

Αν επιθυμείτε να εκπαιδευτούν τα στελέχη σας πάνω στα διεθνή στάνταρ των δεικτών συντήρησης, ή χρειάζεστε επαγγελματική υποστήριξη στο στήσιμο ενός ευέλικτου και εστιασμένου συστήματος μετρήσεων, βασισμένο σε απλές διαδικασίες, παρακαλώ πιέστε ΕΔΩ για να επικοινωνήσετε με ένα από τα εξειδικευμένα στελέχη της ATLANTIS Engineering.

Σχετικά Νέα

Ακολουθήστε μας

Ενημερωθείτε πρώτος για τα νέα μας