Νέα της ATLANTIS Engineering

Συνεργασία της ΦΑΡΜΑΣ ΚΟΥΚΑΚΗ με την ATLANTIS Engineering για την οργάνωση του τεχνικού τμήματος

Το λογισμικό συντήρησης AIMMS Web επέλεξε η ΦΑΡΜΑ ΚΟΥΚΑΚΗ μετά από εκτενή διερεύνηση για την επιλογή της καταλληλότερης λύσης για την οργάνωση του τεχνικού τμήματος του εργοστασίου.

Η ΦΑΡΜΑ ΚΟΥΚΑΚΗ

Η ΦΑΡΜΑ ΚΟΥΚΑΚΗ μία από τις πιο καινοτόμες γαλακτοβιομηχανίες στην Ελλάδα, έχοντας επενδύσει στον πλέον σύγχρονο εξοπλισμό αποφάσισε να υποστηρίξει την συντήρησή του μέσα από ένα ολοκληρωμένο CMMS.

Μέσα σε χρονικό διάστημα μόλις δύο μηνών, η εταιρία κατάφερε να αποτυπώσει το σύνολο των εξοπλισμών της, μέσα στο πληροφοριακό σύστημα και να εκπαιδεύσει όλους τους τεχνίτες συντήρησης στην ηλεκτρονική δήλωση των βλαβών. Πλέον οι προϊστάμενοι παραγωγής μέσα από mobile συσκευές (κινητά τηλέφωνα ή tablet) δηλώνουν σε πραγματικό χρόνο, εύκολα και απλά, οποιαδήποτε βλάβη ή πρόβλημα, τεκμηριώνοντάς το ακόμα και με τη λήψη φωτογραφιών. Ο υπεύθυνος συντήρησης προγραμματίζει και αναθέτει ηλεκτρονικά τις εργασίες συντήρησης σε όλους τους τεχνίτες, οι οποίοι  λαμβάνουν αυτόματα στο tablet τους όλη την όλη την αναγκαία πληροφορία για την εκτέλεση κάθε εργασίας.

Χρήση του AIMMS Mobile  στην δήλωση βλαβών

H εκτενής χρήση του AIMMS Mobile έδωσε τη δυνατότητα στο τεχνικό τμήμα να μειώσει δραματικά το χρόνο που απαιτούταν για την καταγραφή των βλαβών, σε σχέση με τις γραφειοκρατικές, έντυπες διαδικασίες που ακολουθούνταν. Επίσης οι αναλυτικές πλέον πληροφορίες που λαμβάνονται σε πραγματικό χρόνο επιτρέπουν τον καλύτερο συντονισμό των εργασιών και την αποτελεσματικότερη στατιστική ανάλυση των αιτιών των βλαβών. Ταυτόχρονα για πρώτη φορά έχει καταστεί δυνατή η αναλυτική κοστολόγηση της συντήρησης ακόμα και σε επίπεδο μηχανής.

Τα εντυπωσιακά αποτελέσματα οφείλονται τόσο στον λιτό σχεδιασμό του λογισμικού συντήρησης AIMMS Web, όσο κυρίως στην αποφασιστικότητα των στελεχών της ΦΑΡΜΑ ΚΟΥΚΑΚΗ και την επαγγελματική υποστήριξη που τους παρείχαν οι μηχανικοί της ATLANTIS Engineering.

Επόμενα βήματα στην οργάνωση του τεχνικού τμήματος

Τα επόμενα βήματα της εφαρμογής, αφορούν την τεκμηρίωση των προγραμμάτων προληπτικής συντήρησης του εξοπλισμού και των οδηγιών που απαιτούνται, αλλά και στην οργάνωση μιας σύγχρονης αποθήκης ανταλλακτικών.

Είμαστε όλοι περήφανοι για αυτή τη συνεργασία και ευχόμαστε την μέγιστη επιτυχία του έργου, αλλά και την συνεχή βελτίωση για την επίτευξη των εταιρικών στόχων της ΦΑΡΜΑ ΚΟΥΚΑΚΗ.

Σχετικά Νέα

Ακολουθήστε μας

Ενημερωθείτε πρώτος για τα νέα μας